Wie zijn wij?

Omdat hun beider boeken in een NRC-dubbelrecensie werden besproken besloten ze nader kennis te maken. Die koffieafspraak leidde uiteindelijk tot het burgerMinisterie voor het Kind. Wie zijn deze twee auteurs en waar komen ze vandaan?

marilse foto Marilse Eerkens

Na vijf jaar werken als redacteur van het tijdschrift J/M ouders heb ik gemerkt dat de belangen van het kind bij ons in Nederland soms wel erg makkelijk opzij worden geschoven als ze dreigen te conflicteren met directe economische belangen. Ook viel me op hoe lang het soms duurt voordat bepaalde psychologische inzichten vertaald worden naar de praktijk van de opvoeding en begeleiding van kinderen.

Als (sociaal) psycholoog en journalist vind ik het interessant om dit soort onderwerpen aan de kaak te stellen en te duiden. Ook maak ik graag de vertaalslag van psychologische/pedagogische theorie naar de praktijk. Naast vele artikelen voor J/M schrijf en schreef ik artikelen en opiniestukken voor kranten en tijdschriften als Intermediair, NRC, Parool  en de Volkskrant. Een groot aantal van mijn opiniestukken gaat over de kinderopvang.

Haar boek ‘Wat doen we met de baby? Over hechting, hersens en kinderopvang’ verscheen in april 2012 bij uitgeverij ‘Bertram en de Leeuw’. Marilse Eerkens is moeder van drie kinderen en woont in Haarlem

 

ewoud foto Ewoud Poerink

Na mijn studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam was ik van 2004 tot 2009 verbonden aan het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), dat inmiddels is overgegaan in Prodemos. Ik werkte daar o.a. aan de StemWijzer en was als projectleider betrokken bij participatie- en educatieprojecten als de landelijke scholierenverkiezingen en coördineerde de totstandkoming van de officiële Canon van de geschiedenis van Amsterdam. Sinds een aantal jaar ben ik zelfstandig adviseur en schrijver op het snijvlak van geschiedenis, democratie en politiek geworden. Op een of andere manier raakte ik naast mijn studie of werk altijd betrokken in vernieuwingsbewegingen als happyChaos, LuxVoor, Alternatief voor Vakbond of The European Network Effect.

Na enkele dramatische persoonlijke ervaringen met kinderopvang heb ik mijn kennis en netwerken benut om me verder te verdiepen in de wereld achter de creche.

Zijn belevenissen staan in het boek ‘De Peuterindustie. Wat er mis is met de kinderopvang in Nederland’ dat in 2012 bij uitgeverij Meulenhoff verscheen. Een voorpublicatie kunt u lezen in De Groene Amsterdammer. Ewoud Poerink is vader van drie kinderen en woont in Amsterdam.

 

Marilse Eerkens en Ewoud Poerink zijn te vinden op LinkedIn, twitter en op hun eigen websites: http://www.marilse-eerkens.nl en www.peuterindustrie.nl

 

Gedeelde analyse, gedeelde visie

Januari 2013 - Het huidige jongerenbeleid is totaal versnipperd. Meerdere ministeries hebben er op een of andere manier iets te maken – maar geen van allen neemt de eindverantwoordelijkheid. We willen een einde aan deze beleidsfragmentatie en de naar binnen gekeerde blik. Omdat er nu geen Ministerie voor het Kind bestaat, richten wij dat als goedgeïnformeerde burgers zelf op. Wanneer de regering of het parlement het idee – dit burgerinitiatief – overneemt, worden alle inzichten en opbrengsten overgedragen aan de (dan zittende) minister-president.

Eerkens en Poerink schreven ieder een boek over de consequenties van de scheve situatie zoals die hierboven is beschreven. Sindsdien nemen zij stelling in het publieke debat en komen daarbij veel medestanders en sympathisanten tegen. Al die constructieve krachten willen zij samenbrengen om een gedeeld doel te bereiken. Het burgerministerie wordt een verzameling van betrokken wetenschappers, werkgevers, werknemersorganisaties, opiniemakers of andere organisaties en personen die de doelstellingen van het ministerie in overtuiging kunnen onderschrijven.

Hoewel de naam anders doet vermoeden, wordt het Ministerie voor het Kind geen hiërarchische moloch maar eerder een netwerkorganisatie. De aansturing van het ministerie ligt in handen bij de twee ‘voorbereidend waarnemers voor Minister voor het Kind’. Dit duo coördineert het project onder de naam burgerMinisterie voor het Kind.

Het burgerMinisterie voor het Kind wil een samenhangend beleid voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarbij het principe geldt dat het langetermijnbelang van het kind bovengeschikt is aan het kortetermijnbelang van ouders, staat, werkgevers of ondernemers.

Het burgerMinisterie voor het Kind wil een doordachte en aantrekkelijke hervormingsagenda tot stand brengen en het onderwerp van goed kindbeleid tot een thema maken bij de komende verkiezingen – of nog beter: wetgevingstrajecten in werking stellen voor die tijd.