Aanpak

Media

Sinds 30 september 2013 is het journalistiek platform De Correspondent online. Het duo achter het burgerMinisterie – Marilse en Ewoud – schreef als vaste correspondent artikelen over ontwikkelingen in en rond het dossier Kinderopvang. Dat werd uitgebreid naar zorg voor jonge kinderen in het algemeen.

Naast het publiceren van artikelen levert het tweetal geregeld inhoudelijke bijdragen aan programma’s op radio en televisie maar ook aan discussies op congressen, symposia of sociale media. Sinds eind 2015 legt Marilse zich toe op het correspondentschap en (internationale) wetenschappelijke inzichten rond de zorg voor en ontwikkeling van jonge kinderen; Ewoud richt zich volledig op de lobby.

Het burgerMinisterie geeft invulling aan haar doelstellingen door middel van het uitvoeren van de volgende soort activiteiten:

  • Het voeren van een actieve lobby in de richting van beleidsmakers
  • Het aanjagen van en meedenken over initiatieven in de kinderopvang die de pedagogische kwaliteit en de positie van het kind ten goede komen.
  • Het ontsluiten van nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek en andere relevante gegevens over kinderopvang ten behoeve van ouders, beleidsmakers, politici, media en andere geïnteresseerden.
  • Het leggen van verbindingen tussen bestaande organisaties in de kinderopvangbranche en relevante bewegingen daarbuiten.
  • Het monitoren van of vraaggestuurd onderzoek naar relevante en formeel betrokken partijen, zoals politieke partijen, de brancheorganisatie Kinderopvang, vereniging voor oudercommissie BOinK, vakbonden, werkgevers, ministeries, BKK, GGD, NCKO, NJI en gemeenten – en vele anderen.
  • Van bovengenoemde partijen – in eerste instantie de landelijke politieke partijen – wordt in kaart gebracht welke rol zij (kunnen) spelen, welke standpunten worden ingenomen, wat hun track record in de praktijk is en welke ambities er zijn voor de toekomst. Dit overzicht houden we actueel en wordt gepubliceerd.

Het burgerMinisterie grijpt in eerste instantie naar de pen en het gesprek. Het sluit allianties met kwaliteitsmedia om artikelen, reportages en interviews te publiceren. Daarnaast initieert het activiteiten en projecten om de informatiepositie van ouders te verbeteren.